K659 checkered kimono


  • 100% polyester

  • cool wash separately. cool iron

  • imported

Checkered Kimono - 27.5"x35" -
to order please Login