K659 Checkered Kimono


  • 100% Polyester

  • Cool Wash Separately. Cool Iron

  • Imported

Checkered Kimono - 27.5"X35" -
to order please Login